Fascinerende animatie: bekijk hoe windgeneratie de afgelopen 32 jaar land voor land is gegroeid

Wist je dat windenergietechnologie al meer dan 30 jaar wordt geïnstalleerd en elektriciteit opwekt?

Terwijl landen over de hele wereld wakker worden met de belofte van hernieuwbare energie, beginnen ze met het aannemen van regelgeving en het aanbieden van subsidies om de groei ervan te stimuleren. Dat is het geval met windenergie door de eeuwen heen, zoals je zult zien in de onderstaande animatie.

Wat doen landen om de groei van duurzame energie aan te moedigen?

In het allereerste begin, wanneer een overheid een nieuwe technologie wil aanmoedigen, kan zij subsidies verstrekken om de kosten van de ontwikkeling ervan te helpen dekken. In Denemarken verleende de overheid bijvoorbeeld subsidies tot 30 procent van de installatiekosten van een windproject tussen 1985 en 1988 om de installatie van 100 MW aan windenergiecapaciteit aan te moedigen. (Lees meer over de geschiedenis van wind in dit overzicht van de markt door de IRENA .)

Een ander beleid voor hernieuwbare energie is het feed-in tarief (FIT). Dit is meestal een vast bedrag dat nutsbedrijven moeten betalen voor opgewekte hernieuwbare elektriciteit. Dit betekent dat ontwikkelaars een gegarandeerd rendement hebben voor de windenergie die ze genereren. In theorie wordt de FIT verondersteld het verschil te dekken tussen waarvoor de ontwikkelaar de elektriciteit moet verkopen om installatiekosten te dekken en het gangbare tarief voor elektriciteit. In de jaren negentig bijvoorbeeld werd in Duitsland de FIT vastgesteld op 90% van de retailkosten van elektriciteit. In Denemarken werd dit vastgesteld op 85%. Volgens wikipedia hebben meer dan 50 landen wereldwijd FIT’s voor duurzame energie.

Een kritiek op FIT’s is dat als de technologiekosten sneller dalen dan het FIT-tarief, ontwikkelaars naar de markt snellen om te profiteren van de hoge winsten die ze met de subsidies kunnen behalen.

Andere markten, zoals het VK, hebben een subsidie ​​aangenomen die bekend staat als het Contract for Difference (CfD). Dit beleid stelt producenten van hernieuwbare energie in staat om langlopende contracten af ​​te sluiten met Low Carbon Contracts Company (LCCC) die een vaste prijs garanderen voor de energie die zij produceren, de uitoefenprijs. De energie wordt verkocht op de groothandelsmarkt en wanneer het wordt verkocht voor minder dan de uitoefenprijs, betaalt de LCCC de generator het verschil. Als de prijs van energie echter piekt en de generator meer ontvangt dan de uitoefenprijs voor energie, moet de generator de LCCC het verschil betalen.

Dan is er het belastingkrediet, dat veel wordt gebruikt in de Verenigde Staten. Voor Amerikaanse windontwikkelaars betekent de productiebelastingvermindering (PTC) dat ontwikkelaars voor elk kilowattuur dat ze van hun windparken genereren, een bepaald bedrag van hun belastingaftrek kunnen aftrekken. In 2015 werd de PTC vastgesteld op 2,2 cent per kWh voor de eerste 10 jaar van de werking van een faciliteit en is sinds 2017 stapsgewijs afgetreden. Het is momenteel vastgesteld op 60% van dat aantal (1,32 cent per kWh) en werd vastgesteld om af te treden in 2020, maar het Amerikaanse congres heeft het onlangs tot eind 2020 verlengd.

China, de leider van vandaag in de opwekking van windenergie, heeft in 2011 een zeer royale FIT vastgesteld op 7,5 cent per kWh.

Bekijk de onderstaande animatie om te zien hoe windenergie in de afgelopen drie decennia in verschillende landen is toegenomen. Het is fascinerend om te zien hoe snel sommige landen naar de top zijn gestegen en vervolgens zijn gedaald terwijl andere hen hebben ingehaald wat betreft opgewekte windenergie.