Nederlandse boeren krijgen steun van Donald Trump en Marine Le Pen: ‘Wij zijn tegen klimaatfanaten’

Donald Trump

Rechtse populisten over de hele wereld steunden de protesten van de Nederlandse boeren.

“We steunen Nederlandse boeren die moedig strijden voor hun vrijheid”, zei de voormalige Amerikaanse president Donald Trump vorige week tijdens een campagne-evenement in Arizona. Hij verwees naar de protesten van boeren in Nederland.

Marine Le Pen, leider van de Franse Front National-partij, reageerde op Twitter op de kwestie. “Ik steun Nederlandse boeren!” Le Pen schreef op papier in het Nederlands in de video bij de tweet.

Waarom zijn de leiders van Frankrijk en de Verenigde Staten zelfs geïnteresseerd in de interne politieke kwestie die Nederland de hele zomer bezighoudt?

Boerenprotesten zijn een symbool geworden van tegenstanders van klimaatbeleid

In Nederland verzetten boeren zich tegen het voornemen van de overheid om de stikstofuitstoot door de landbouw te beperken. In de praktijk zijn de emissie-eisen zo streng en snel dat veel bedrijven genoodzaakt zijn hun activiteiten geheel te sluiten.

Inflatie en lage inkomens voor boeren voeden de protesten. Volgens de auditdienst (je gaat naar een andere afdeling) verdient 36 procent van de boeren minder dan het minimumloon in het land. De inflatie in het land is een van de hoogste in Europa.

De Nederlandse regering probeerde de situatie op te lossen door een bemiddelaar aan te stellen. Boeren beschouwen de tussenpersoon echter als bevooroordeeld en blijven protesteren. Boeren zijn woedend. Ze hebben het gevoel dat de overheid hen negeert.

Het is de sluiting van instellingen die een krachtig symbool is dat buitenlandse politici hebben aangenomen.