Duitsland steekt 11 miljoen euro in de bescherming van de Waddenzee

Nederland, Duitsland en Denemarken besloten de Waddenzee beter te beschermen

Op de 14e Waddenzeeconferentie in Wilhelmshaven hebben de deelnemende landen Nederland, Duitsland en Denemarken besloten de Waddenzee beter te beschermen

De landen willen nog intensiever samenwerken om onder meer de gevolgen van klimaatverandering beter tegen te kunnen gaan.

Hiervoor werd 15 miljoen euro uitgetrokken voor een gezamenlijk onderzoeksprogramma en een beheersplan. Duitsland zal daarvan elf miljoen bijdragen. Het doel is om de basis te leggen om het wad beter bestand te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De Waddenzee wordt beschouwd als natuurlijke klimaatbescherming

Als een natuurlijk, soortenrijk ecosysteem kan de Waddenzee volgens de federale minister van Milieu Steffi Lemke (Groenen) aanzienlijke hoeveelheden klimaatgassen opslaan in zout- en zeegrasweiden. Dit is min of meer natuurlijke klimaatbescherming en moet worden uitgebreid. Tegelijkertijd neemt de druk om de watts te gebruiken steeds verder toe. Door industrie, scheepvaart en als verder gas en olie wordt gewonnen in de Noordzee. Ook in de toekomst willen de drie partners hier samen beter mee omgaan.

En er verandert nog iets: Duitsland draagt na vier jaar het voorzitterschap van de Waddenzeeconferentie nu over aan Denemarken. De Waddenzeeconferentie vindt om de vier jaar plaats.

In 2009 werd 66% van de Waddenzee door Nederland en Duitsland uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed als “een van de laatste grote natuurlijke intergetijdenecosystemen waarin natuurlijke processen grotendeels zonder menselijke tussenkomst blijven functioneren”.