Belangrijke partijen in het VK beloven make-ups van groene energie

De belangrijkste politieke partijen in Groot-Brittannië zijn het in dit verkiezingsseizoen over één ding eens: het milieu heeft snel radicale actie nodig.

Terwijl de conservatieven van Boris Johnson en de Labour-oppositie van Jeremy Corbyn de Brexit en het socialisme uit de weg ruimen, zet hun verhardende consensus over klimaatverandering het VK op het spoor van het meest radicale energiebeleid in de ontwikkelde wereld.

Die twee partijen reageren samen met liberale democraten en groenen op druk voor actie van demonstranten, die vorige maand wekenlang openbare ruimtes en bruggen bezetten om aandacht te vragen voor de risico’s van de opwarming van de aarde. Wetenschappers luiden ook de alarmbel, terwijl British Broadcasting Corp. de boodschap versterkt door een constante stroom van documentaires over David Attenborough over dit onderwerp.

“Publieke en zakelijke belangen hebben een landschap gecreëerd waar geen van de partijen klimaatverandering kan negeren,” zei Nick Molho, uitvoerend directeur van Aldersgate Group, die bedrijven adviseert over energie- en milieubeleid. “Als je twee jaar geleden op een conferentie over net nul zou praten, hadden mensen gedacht dat je gek was. Het was een randkwestie. Nu gaat het volledig over het bedrijfsleven, de maatschappij en de politiek. “

Het resultaat is een duidelijk contrast met de politieke omgeving in de VS of zelfs andere Europese landen, waar zakelijke lobby’s en conservatieve groepen de kosten benadrukken van een snelle overgang van fossiele brandstoffen.

In Groot-Brittannië zijn de belangrijkste partijen het erover eens dat het Verenigd Koninkrijk moet werken aan het op nul zetten van emissies en dat kolencentrales vroeg in het volgende decennium moeten sluiten. In ontmoetingen met media en kiezers vallen Labour, Conservatieven en Liberale Democraten over zichzelf heen om hun groene geloofsbrieven te bewijzen met beloften om meer bomen te planten, meer windturbines te installeren en investeringen te stimuleren in het opruimen van de Britse energievoorziening.

Stemmen in het VK op 12 december kan helpen een signaal te geven voor het soort milieubeleid dat verkoopt, een resultaat dat kan helpen het werk van Democraten in de VS te begeleiden die werken aan een ‘groene nieuwe deal’. Hierna volgt het belangrijkste VK partijen staan ​​op klimaat en milieu:

Conservatieve partij

Sinds de conservatieven aantreden in 2010, heeft hun energiebeleid het VK ertoe aangezet een wereldleider in offshore wind te worden. Ze hebben ook een doel gesteld om steenkool te laten vallen als brandstof voor energieopwekking tegen 2025 en hebben enkele van de grootste fabrieken van het land gesloten die de brandstof verbranden.

Groot-Brittannië onder de conservatieven was de eerste grote economie die in 2050 een doelstelling voor netto-nulemissies vastlegde en heeft zich ertoe verbonden de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren te beëindigen. Het legde ook een moratorium op voor nieuwe fracking van aardgasbronnen, onder verwijzing naar het risico van aardbevingen.

Johnson heeft nog geen manifest opgesteld dat zou beschrijven hoe het doel voor 2050 zal worden bereikt, maar er zijn voldoende toezeggingen gedaan om de richting van het conservatieve beleid te tonen. Dat omvat 640 miljoen pond ($ 826 miljoen) voor het planten van 30 miljoen bomen per jaar tegen 2025 en 800 miljoen pond voor koolstofafvang, gebruik en opslag.

Een deel van het beleid is meer gericht op het beschermen van het uiterlijk van het platteland dan het milieu: conservatieven hebben vrijwel alle nieuwe windparken op land verboden en het moeilijker gemaakt om uitgestrekte fotovotaische zonne-eenheden te bouwen. Johnson wil dat ontwikkelaars zich richten op offshore wind en een doel stellen voor 40 gigawatt tegen 2030. Hij heeft ook steun verleend aan de klimaatassemblage van burgers om het klimaatbeleid te sturen, een van de belangrijkste eisen van de protestbeweging Extinction Rebellion.

ConservatievenArbeiderspartijLiberaal democraat
Netto nul doel2050Binnen de jaren 20302045
Wind op landEffectief verbod *Groeicapaciteit 2,5 keer tot 30GW tegen 2030Hef onshore ban op en investeer
Offshore windHit 40GW capaciteit tegen 2030Zevenvoudige capaciteitsverhoging tot 52GW tegen 2030Onderdeel van de inspanningen om wind- en zonne-capaciteit tegen 2030 te verdubbelen
ZonneEffectief verbod *Triple zonne-capaciteit tot 35GWAlle nieuwe woningen worden voorzien van zonnepanelen
Bomen planten30m per jaar tegen 2025Geen hard doel; een “ambitieus programma”60m bomen per jaar
frackingMoratoriumRechtstreekse verbodRechtstreekse verbod
EVs£ 500 miljoen aan EV opladen£ 3,4 miljard aan netwerk van elektrische voertuigenElke nieuwe auto en busje verkocht tegen 2030 om elektrisch te zijn
Totale groene investeringNog geen belofte1,9% van het BBP per jaar tot 2030; £ 250 miljard Green Transformation Fund£ 100 miljard om de noodsituatie in het klimaat aan te pakken

* Sinds 2015 zijn er geen veilingrondes geopend voor beide technologieën

Arbeiderspartij

Arbeid wordt gepositioneerd als de meest radicale op het gebied van klimaat en energie, en streeft naar tientallen jaren inspanningen om nutsbedrijven en oliemaatschappijen te privatiseren. Corbyn wil elektriciteitsdistributie en waterbedrijven nationaliseren. Hij is van plan een windbelasting van 11 miljard pond aan oliemaatschappijen te betalen voor omscholing van werknemers die zijn getroffen door de overgang naar schonere energie.

De zelfbenoemde “Groene Industriële Revolutie” van de partij heeft gezien dat verbintenissen boven de 100 miljard pond uitkomen dat het wil investeren in het toevoegen van 10.000 turbines in de windindustrie en als voldoende zonnepanelen om 22.000 voetbalvelden te dekken.

Een plan om tegen 2030 netto-nul te bereiken, werd enigszins verzacht in het manifest en zei in plaats daarvan dat het “het VK op schema zou zetten voor een netto-nul koolstof-energiesysteem in de jaren 2030”. De inspanningen voor koolstofarm maken zullen de installatie van acht miljoen warmte veroorzaken pompen om de verwarmingssystemen van het land koolstofarm te maken. Arbeid zegt dat het binnen tien jaar 90% van de elektriciteit uit hernieuwbare en koolstofarme bronnen kan leveren.

Een groen transformatiefonds van 250 miljard pond zal duurzame energie, transport en herstel van het milieu ondersteunen. Dit alles plus het scheppen van banen in groene energie van ongeveer 1 miljoen zal volgens de partij 800 miljard pond toevoegen aan de Britse economie.

Liberale Democraten

Jo Swinson als hoofd van de liberaal-democraten zegt dat de conservatieven consequent geen leiding hebben gegeven aan het milieu en dat Labour gewoon zijn weg wil vinden uit het probleem. De op twee na grootste partij wil “onze weg uit de crisis innoveren”. Het zal beginnen door een afdeling voor klimaatverandering en natuurlijke hulpbronnen op te richten en tegen 2045 een koers voor netto nul te bepalen.

Ongeveer 100 miljard pond gaat naar klimaatverandering en bescherming van het milieu. Een Fonds voor hernieuwbare energie van 10 miljard pond zou tot doel hebben investeringen van de particuliere sector in schone energie te stimuleren. Liberale Democraten streven naar een verdubbeling van de zonne- en windcapaciteit tegen 2030 en zeggen dat tegen die tijd minstens 80% van de elektriciteit uit schone bronnen zal komen.

Ze zouden ook vereisen dat alle in het VK geregistreerde bedrijven hun doelstellingen afstemmen op de doelstellingen in de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, waarbij een zorgplicht voor het milieu wordt opgelegd.

Bij het planten van bomen zei de partij dat het aan het grootste herbebossingsproject van het VK ooit zal beginnen.

vooruitzicht

Groot-Brittannië is al een van de landen die het verst vooruit zijn op het gebied van schone energie. Steenkool voedde bijna zes jaar geleden bijna 40% van de elektriciteitsproductie-installaties, maar dat cijfer daalde vorig jaar tot 5%. En de laatste zeven fabrieken moeten tegen het midden van het volgende decennium worden gesloten.

Dat heeft alle partijen aangemoedigd om sneller actie te beloven, iets dat de volgende maand de stemming wint, zal duidelijk worden wanneer het VK de 2020-klimaatbesprekingen organiseert in Glasgow in 2020.

“Het VK organiseert volgend jaar een grote klimaatconferentie, en hoewel de netto nulwet een belangrijke stap voorwaarts is, zijn we niet op de goede weg”, zegt Dustin Benton, beleidsdirecteur bij Green Alliance. “Op koers komen is het absolute minimum voor het VK om een ​​geloofwaardige gastheer van de top te zijn.”