Visserijcrisis in Nederland

Visserijcrisis in Nederland

Nederlandse vissers maken moeilijke tijden door na de Brexit. Experts uit de sector schatten dat tussen de 40 en 75 visserijbedrijven binnenkort gedwongen kunnen worden hun activiteiten op te schorten.

Vissen wordt steeds minder praktisch. Nederlandse vissers mogen dan wel in Britse wateren blijven werken, maar elk jaar worden de quota verlaagd, zijn de kosten voor het verkrijgen van een vergunning gestegen en duurt het proces zelf langer.

Een ander opvallend obstakel zijn windparken, die ook het werkgebied voor vissers beperken.

“Het visgebied waar we ons brood verdienen met het vangen van botvissen, raken we kwijt door restricties rondom windturbines”, zegt Jaap Bakker.

De regering stelt voor om het aantal vissers te verminderen door middel van een compensatieregeling, als het bedrijf binnen 1,5 maand wordt stopgezet, kan het bedrag aan compensatie van de staat enkele miljoenen euro’s bedragen.

Visafslagdirecteur Hollands Noorden zegt: “Al deze problemen houden vissers al lang bezig. Maar de laatste druppel was de explosie van brandstofprijzen. De brandstofkosten zijn verdubbeld, ze kunnen het gewoon niet meer aan. Zoveel hebben besloten om compensatie te accepteren.”

Maar bijna alle vissers hebben bijna hun hele leven aan deze visserij gewijd, vandaag weten ze niet wat ze in de toekomst zullen kunnen doen.