China heeft een record gevestigd voor de inbedrijfstelling van windkrachtcentrales

Bovendien blijkt dat de capaciteit van windkrachtcentrales die vorig jaar in China in bedrijf zijn genomen, groter is dan de totale capaciteit van alle nieuwe soortgelijke centrales wereldwijd in 2019. (60,4 GW). De in 2020 in China toegevoegde zonnecapaciteit is ook gestegen tot 48,2 GW; daarvoor was het cijfer twee jaar op rij gedaald.

Volgens gegevens van het NEA zal tegen eind 2020 de totale capaciteit aan windenergie in China 281,5 GW bedragen, en aan zonne-energie 253,4 GW. De autoriteiten van het land verhogen gestaag het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie: in 2005 was dat nog maar 6,8%, eind 2020 zal dat 15% zijn en in 2030 15%. – In 2005 was dat nog maar 6,8%, eind 2020 was dat 15% en in 2030 zou het 25% moeten zijn. Tegen die tijd zal de totale capaciteit van wind- en zonne-energiecentrales 1200 GW bedragen. Vermeldenswaard is dat de Chinese autoriteiten vanaf 2021 geen subsidies meer zullen toekennen voor de bouw van windparken op het vasteland.

“Indrukwekkende prestaties van China bij de bouw van windkrachtcentrales en een stabiele capaciteitsgroei van zonne-energiecentrales maken het land het aantrekkelijkst voor buitenlandse investeerders die in groene energie investeren”, vertelde Jeanette Bergan, het hoofd van de afdeling Verantwoord Beleggen van het grootste pensioenfonds in Noorwegen KLP aan de South China Morning Post. China is wereldleider op het gebied van stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen, met een opwekkingscapaciteit van ongeveer 800 GW begin 2020 – twee keer zoveel als de VS, die de tweede plaats in de wereld inneemt.

Naast de bouw van nieuwe groene elektriciteitscentrales blijft China echter ook zijn thermische opwekkingscapaciteit verhogen, met nieuwe kolen- en aardgasgestookte elektriciteitscentrales die in 2020 in bedrijf zijn genomen met een totale capaciteit van 56,37 GW, een record in de afgelopen vijf jaar. In het kader van de door president Xi Jinping van China beloofde overgang naar koolstofneutraliteit tegen 2060 wordt in het elektriciteitsnet echter voorrang gegeven aan hernieuwbare energiebronnen. Deskundigen wijzen erop dat de ge├»nstalleerde capaciteit van kolengestookte elektriciteitscentrales in China momenteel minder dan 4.000 uur per jaar in bedrijf is, ver beneden het ontwerpniveau van 5.500 uur. “Om koolstofneutraliteit te bereiken, moet China zo snel mogelijk stoppen met de bouw van nieuwe kolengestookte energiecentrales,” vertelde Zou Ji, hoofd van het China Energy Fund, aan de South China Morning Post.

China is ‘s werelds grootste uitstoter van broeikasgassen en is verantwoordelijk voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, of ongeveer 10 miljard ton per jaar. Ter vergelijking: de Verenigde Staten, nummer 2 op de wereldranglijst, zijn verantwoordelijk voor ongeveer 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot (5 miljard ton per jaar).

Om het beeld compleet te maken is het dienstig de relevante gegevens voor Rusland te geven. Volgens de Renewable Energy Development Association bedroeg de totale capaciteit van hernieuwbare energie in ons land begin 2021 2,9 GW – d.w.z. 0,5% van het Chinese niveau (waarvan de zonne-energiecentrales goed zijn voor 1734 MW, windenergie – 1030 MW, kleine waterkracht – 58 MW, geothermische energie – 74 MW, biobrandstoffen – 12 MW). Het aandeel van alle groene capaciteiten in de totale energiebalans van Rusland bedraagt nog steeds ongeveer 0,3% (tegenover 15% in China). Het doel is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energiebalans tegen 2035 op te trekken tot 4% (in China zal het tegen die tijd meer dan 25% bedragen). Wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, staat Rusland met ongeveer 1,5 miljard ton CO2-uitstoot per jaar momenteel op de 4e plaats in de wereld.